Monday, May 10, 2010

Sibu, Jom Ubah!

Sarawak bersama Malaysia kini berada di persimpangan. Kita sepatutnya dan perlu mempunyai kerajaan negeri dan kerajaan pusat yang lebih baik. Sibu mempunyai peluang yang unik dan bersejarah untuk menjadi tapak permulaan bagi masa depan yang lebih baik dan obor harapan Sarawak khususnya dan Malaysia amnya.

Sarawak, dengan tanahnya yang paling luas di Malaysia dan mempunyai banyak sumber alam seperti minyak dan gas, kini tercorot di bawah bersama-sama negeri lain di Malaysia yang berada dalam tahap kemiskinan.

Pada tahun 2009, anggaran hasil negeri adalah RMRM3.726 bilion. Kita ada balak, minyak kelapa sawit, emas dan banyak lagi sumber alam. Tetapi, lebih dari 70% rumah panjang tidak ada bekalan elektrik dan banyak pula yang tidak mempunyai air paip bersih yang dirawat.

Sehingga hari ini, tidak ada jalan tar menuju masuk ke kampung-kampung Sarawak. Rakyat Sarawak adalah antara mereka yang paling miskin di Malaysia kerana gaji yang rendah, tidak banyak peluang pekerjaan dan peluang perniagaan pula dibolot oleh segelintir individu.

Hanya satu kesimpulan boleh dibuat. “Politik pembangunan” BN selama 47 tahun telah gagal teruk, bukan sahaja dari segi ekonomi tetapi lebih penting lagi, dari segi politik.

Sarawak adalah satu-satunya negeri di Malaysia di mana hanya satu keluarga sahaja yang menguasai kegiatan ekonomi dan politik negeri.

Sarawak bersama Malaysia amat memerlukan perubahan. Dengan itu pilihan raya kecil Sibu bukan soal siapa menang tetapi ia adalah soal masa depan anak-anak kita di Sarawak khususnya dan Malaysia amnya.


Demi Anak-Anak Kita, Sarawak, Malaysia

Alangkah baik jika anak-anak kita dapat tinggal di Sibu dan di Sarawak di mana mereka boleh menetap bersama keluarga, bermain dengan anak-anak jiran dan bekerja apabila sampai peringkat umur mencari nafkah.

Hari ini ramai anak-anak muda kita meninggalkan kampung halaman dan negeri untuk mencari nafkah di luar. Sesetengah dari mereka hanya mampu balik kampung sekali dalam beberapa tahun. Ramai pula yang tidak pulang-pulang setelah meninggalkan kampung halaman.

Ada lebih 300,000 anak muda Sarawak yang terpaksa bekerja di Semenanjung dan Singapura kerana tiada peluang pekerjaan di negeri sendiri.Kerajaan yang baik menyediakan peluang peluang di negeri sendiri dan memupuk keluarga bahagia. Rakyat Sarawak mesti mempertahankan hak mereka yang dijamin oleh Perlembagaan dalam soal kebebasan beragama dan perlu menolak gejala ektremisme agama.

Hak rakyat Sarawak untuk mengamalkan agama masing-masing dalam bahasa masing-masing kini telah dicabar oleh kerajaan pusat BN yang mengharamkan kalimah “Allah” dalam kitab Injil Bahasa Malaysia.

Ramai rakyat Sarawak telah menjadi setinggan di tanah sendiri. Banyak pemilik tanah di Sarawak kini mengalami masalah besar dalam memperbaharui pajakan tanah kerana kerajaan negeri boleh menolak mana-mana permohonan tanpa sebarang sebab.

Jika kerajaan negeri enggan memperbaharui pajakan, tiada sebarang pampasan akan diberikan kepada pemilik tanah. Sebaliknya jika pajakan diperbaharui, pemilik tanah terpaksa membayar premium yang tinggi.

Bagi kaum Bumiputera Sarawak, tanah mereka adalah jati diri mereka. Di bawah “politik pembangunan” BN, tanah hak adat Bumiputera (NCR) telah menjadi aset ekonomi untuk dijual atau dipajak kepada syarikat-syarikat balak dan perladangan serta pihak swasta yang lain.

Malah, pemilik tanah NCR tidak diberi peluang pekerjaan di kawasan-kawasan “projek pembangunan” ini kerana pihak syarikat lebih suka menggajikan buruh asing yang murah.

No comments:

Post a Comment

SIMFONI KASIH TAUTAN HATI